Πεντηκοστάριο

Τα λείψανα των αγίων (Κυριακή των Αγίων Πάντων)

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά πάντας τους αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και…

Σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις

Πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τόν ἐπίγειόν  κόσμον μας, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἠξεύραμεν μόνον τόν θάνατον.καί ὁ θάνατος ἡμᾶς. Κάθε τί τό ἀνθρώπινον ἦτο διαπεποτισμένον μέ τόν θάνατον, αἰχμαλωτισμένον καί κατανικημένον ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ…

Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς

Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας Ἦταν Πέμπτη, γράφει ὁ Μοτοβίλωφ (ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού…

Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, ομιλία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Η παρούσα ομιλία εκφωνήθηκε στην Αντιόχεια από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ανήμερα της εορτής…

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

«Εἶπε δέ ὁ Κύριος πρός αὐτούς. Λήψεσθε δύναμιν ἐξ ὕψους, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς…

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

«Ἔρχεται γυνή ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς• δός μοι πιεῖν» (Ἰωάν.…

Τί ἑορτάζουμε τήν Μεσοπεντηκοστή

Σέ λίγους πιστούς εἶναι γνωστή ἡ ἑορτή αὐτή. Ἐκτός ἀπό τούς ἱερεῖς καί μερικούς ἄλλους…

Ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου

Ἡ πεντηκονθήμερη ἐκκλησιαστική περίοδος ἀπό τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως ἕως καί τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς…

Κυριακή του Θωμά-Γιατί περίμενε ο Κύριος να περάσουν οκτώ μέρες;

Ο Θωμάς διαβεβαιώνει τους συμμαθητές Του πως δε θα πιστέψει στην Ανάσταση του Κυρίου Του αν…