Διαβάζετε τώρα
Στώμεν καλώς!

Στώμεν καλώς!

  • Ελευθεριάδης Ελευθέριος, Ψυχολόγος

Στώμεν καλώς.

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Το πρώτο στάδιο είναι η Ύβρη.
Ύβρη, είναι το να συμπεριφέρεται κανείς με αλαζονικό τρόπο απέναντι στους φυσικούς και ηθικούς κανόνες. Ύβρη είναι το να συμπεριφέρεται κανείς με αλαζονικό τρόπο απέναντι στον ίδιο το Θεό.
Ακολουθεί η Άτη. Το θόλωμα του νου. Η τύφλωση. Φυσικό επακόλουθο της αλαζονείας.
Πορώνεται ο άνθρωπος και αυτό επιφέρει Νέμεση. Τη λειτουργία των πνευματικών των νόμων…
Και στο τέλος, πάντοτε, έρχεται η Τίση. Τιμωρία. Η αλαζονεία, δεν μένει ατιμώρητη ποτέ…
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.