Διαβάζετε τώρα
11 Ιουνίου 1920. Κατάληψη της Φιλαδέλφειας

11 Ιουνίου 1920. Κατάληψη της Φιλαδέλφειας

Ο ελληνικός στρατός προελαύνει, για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη δίοδος των Δαρδανελλίων. Μετά από σκληρές μάχες καταλαμβάνει και τη Φιλαδέλφεια.

Στις 11 Ιουνίου 1920, τμήματα του Σώματος Στρατού Σμύρνης καταλαμβάνουν την κωμόπολη Σόμα. Επίσης, τμήματα του Α’ Σώματος Στρατού καταλαμβάνουν τη Φιλαδέλφεια. Κατά την προέλαση των ελληνικών δυνάμεων, οι τουρκικές απώλειες, που εξακριβώθηκαν, ανέρχονταν σε 686 νεκρούς και 808 αιχμαλώτους, ενώ οι ελληνικές σε 56 νεκρούς και 189 τραυματίες.

«Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου, ληφθέν χθες την μεσημβρίαν, αναφέρει τα εξής: “Ημετέρα δύναμις εξηκολούθησε την προέλασίν της προς την Φιλαδέλφειαν. Ο εχθρός, μετά ισχυράν αντίστασιν, ετράπη εις φυγήν, καταλιπών τρία βαρέα πυροβόλα και τρία μικρά. Εκυριεύθησαν πολλά όπλα και πολυβόλα, συνελήφθησαν δε αρκετοί αιχμάλωτοι, εξ ων πολλοί αξιωματικοί, μη μετρηθέντες ακόμα. […] Η ορμή του πεζικού μας υπήρξε θαυμασία.»

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.