Διαβάζετε τώρα
Εξελέγη ο Νέος Μητροπολίτης μας

Εξελέγη ο Νέος Μητροπολίτης μας

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα

Χαίρει και σκιρτά γηθοσύνως και φιλεόρτως, η τοπική μας Εκκλησία, άμα τη ειδήσει της “καλής αγγελίας” και αναγγελίας του “καλού μηνύματος”, της υμετέρας εκλογής εις τον μητροπολιτικόν θώκον της καθ᾿ ημάς θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως. Συνάμα, δε, αναφωνεί περιχαρώς και καυχιέται μετά του Αποστόλου της Αγάπης, διότι «τοιούτον έχομεν αρχιερέα, ως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν τοις ουρανοίς» (Εβρ., η’1).

Σεβασμιώτατε, ο λόγος του Αποστόλου «τοιούτος ημίν έπρεπε αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ος ουκ έχει καθ᾿ ημέραν ανάγκην, ώσπερ οι αρχιερείς, πρότερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν, έπειτα των του λαού» (Εβρ. ζ’ 26-27), σήμερον, συγκεντρούται εις το φιλάρετον πρόσωπον της υμετέρας σεβασμιότητας. Ο πιστός λαός της θεοφρουρήτου καθ᾿ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, προσβλέπει εις την υμετέραν σεβασμιότητα και αναμένει και προσμένει αυτήν εν αγάπη Χριστού, όπως μετά απολύτου υπακοής, προσευχής και εμπιστοσύνης, αναδειχθεί αυτή ως “Πατήρ πατέρων και Ποιμήν ποιμένων”, κατά τον Ιερό, και μελίρρυτον Χρυσόστομον.

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σήμερον, η τοπική Εκκλησία της Καλαμπάκας καλωσορίζει πάλιν και πολλάκις την υμετέραν σεβασμιότητα εις τον οικείον, πλέον, αυτής χώρον και, ολοθέρμως, διαπύρως και αεννάως, εύχεται, όπως Κύριος Ιησούς Χριστός και Λυτρωτής ημών, δωρίζει εις υμάς πλούσια τα ελέη, μακροημέρευση επί της γης και αγαθήν και εύκλεον ποιμαντορίαν προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν πάντων ημών.

Θεοκλήτου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της αγιωτάτης Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων ημών, δε, Πατρός και Ποιμενάρχου, Πολλά τα Έτη.

http://imsm.gr/

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.