Ἡ Ἀνάσταση δίνει νόημα στὴ ζωὴ

Ὁ κύκλος τῆς ζωῆς δὲν μπορεῖ νὰ περιορίζεται στὴ γῆ καὶ στὰ ὅσα χρόνια ζεῖ…