Οι Άγιοι των Μετεώρων

Στά πλαί­σι­α τῆς σπου­δῆς τῶν Με­τε­ω­ρι­τῶν Ἁ­γί­ων, ἡ πα­ρού­σα δι­α­τρι­βή, σκο­πό ἔ­χει, με­τά τήν «ἐκ…

Οι τοιχογραφίες των μονών των Μετεώρων

Στις Μονές των Μετεώρων διασώζεται σήμερα η θρησκεία μας και η εξ αυτής πνευματική παράδοσις.…

Αρχ. Αθανάσιος Μετεωρίτης: Ο Αγιομετεωρίτικος Μοναχισμός ζωογονεί τις ψυχές και τον τόπο μας

«…Για τον ι­ε­ρό τό­πο της με­τα­νοί­ας μας, του πνευ­μα­τι­κού μας α­γώ­να, της εκ­ζη­τή­σε­ως και της πα­ρου­σί­ας…

0

Αρχιμ. Ισίδωρος, Καθηγ. Ι. Μ. Βαρλαάμ: Ο σύγχρονος Μετεωρίτικος Μοναχισμός ως μαρτυρία Χριστού

Ό­ταν οι πρώ­τοι Α­γι­ο­με­τε­ω­ρί­τες α­σκη­τές έ­κτι­ζαν τις τα­πει­νές κα­λύ­βες τους στούς α­πό­κο­σμους βρά­χους η με­τέ­βαλ­λαν…

Το σπηλαιώδες ασκητήριο του Αγίου Γρηγορίου στα Μετέωρα

Στην βορειοανατολική πλευρά του βράχου Πυξάρι, αριστερά και πάνω από το μονύδριο του Αγίου Αντωνίου,…

Η Αγία Λιθόπολη των Σταγών

Με­γα­λό­πρε­ποι καί ἐ­πι­βλη­τι­κοί, γε­μά­τοι μυ­στή­ριo καί ἰ­δι­ό­τυ­πη ὀ­μoρ­φι­ά ὑ­ψώ­νο­νται στό βορειοδυ­τι­κό ἄ­κρο τῆς Θεσ­σα­λί­ας, στήν…

Τα Μετέωρα ως γεωλογικό φαινόμενο

  Σέ ἀρ­χαί­ους Ἕλ­λη­νεςσυγ­γρα­φεῖς[1] μπο­ροῦ­με νά βροῦ­με ἀ­μυ­δρές πλη­ρο­φο­ρί­ες γι­ά τήν βρα­χώ­δη πε­ρι­ο­χή τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.…

Άγια Μετέωρα: Χώρος της προσωπικής μας συνάντησης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο

Πριν από λίγες μέρες διάβασα το εξαιρετικό κείμενο του αγαπητού φίλου και αδελφού Δημήτρη Λάσκου…

Άγια Μετέωρα: Χώρος της προσωπικής μας συνάντησης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο

Πριν από λίγες μέρες διάβασα το εξαιρετικό κείμενο του αγαπητού φίλου και αδελφού Δημήτρη Λάσκου…

Γιατί συμμετέχω;

Πολλοί φίλοι και γνωστοί με ρωτούν το τελευταίο διήμερο – μετά τη δημοσιοποίηση της δημιουργίας…