Μεγάλη Εβδομάδα

Στήν Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, Λόγος εἰς τό Ἅγιον Πάθος τοῦ Κυρίου

Ἐπιθυμῶ, ἀγαπητοί μου, νά συνεχίζω τόν λόγο μου. Λέγαμε λοιπόν ὅτι πραγματοποίησαν Συμβούλιο οἱ Ἰουδαῖοι…

Τα Πάθη του Χριστού στη λαϊκή ποίηση – Ο Θρήνος της Παναγίας

Η λαϊκή ποίηση, καθώς ξέρουμε συμπεριέλαβε στο μεγάλο κύκλο της καθετί, που της κινούσε άμεσα…

Το παράπονο του Εσταυρωμένου

Λαός μου, τί εποίησά σοι και τί μοι ανταπέδωκας; αντί του μάννα χολήν, αντί τον…

Το τροπάρι της Κασσιανής

Το τροπάρι της Κασσιανής είναι πολύ αγαπημένο από τον ορθόδοξο λαό μας· πάνε να το…

Καθηγητής Παντελής Πᾶσχος: Εἰσαγωγική ὁμιλία στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

Πε­ρά­σα­με πιὰ τὸ πέ­λα­γος τῆς νη­στεί­ας τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Καὶ τώ­ρα στε­κό­μα­στε μπρο­στὰ στὴ θύ­ρα…

Η Θεοτόκος μπροστά στον εσταυρωμένο γιό της και το μήνυμα της Αναστάσεως

«Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμά·  εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην·  αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ…

Η Θεοτόκος μπροστά στον Εσταυρωμένο γιό της και το μήνυμα της Αναστάσεως

«Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμά·  εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην·  αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ…

Έθιμα Μεγάλης Εβδομάδος και Λαμπρής

Μεγάλη Ἑβδομάδα Η κά­θε γι­ορ­τή ἔ­χει καί τά ἐ­θι­μι­κά σύμ­βο­λά της, ὄ­χι μο­νά­χα τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά…

Οἱ ἑπτὰ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ

Ἀπ᾿ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἄχραντο σῶμα τοῦ λατρευτοῦ μας Χριστοῦ ξαπλώθηκε πάνω στὸ Σταυρό,…

Στήν προδοσία τοῦ Ἰούδα. Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Σάν σή­με­ρα ὁ Κύ­ριός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός πα­ρα­δό­θη­κε ἀ­πό τό μα­θη­τή του στά χέ­ρια τῶν…