Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος [1864– 3 Οκτωβρίου 1922]

Ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος. Το κοσμικό του όνομα ήταν ‘Αναστάσιος ‘Αντωνιάδης ή Σαατσόγλου και, κατά…