5 Οκτωβρίου 1912. Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών

Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο Ελληνικός Στρατός διαβαίνει τα σύνορα και…