Λόγοι αθανασίας πλήρεις: O Άγιος Συμεών ο Nέος Θεολόγος

  12 Μαρτίου… Θά ‘γραφα σήμερα απάνω σε κάποιο άλλο θέμα, που να μην είναι…