Το τραγούδι των Προσφύγων

Μα πως τα μάγια λύθηκαν! Πως έκαμε η κατάρα την όψη σου όψη κλαίουσας γυρτής…