Τὸ θαῦμα τῆς ἐπιβίωσης τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ

                      Ὁμιλία εἰς τὸν Πύργο,…